Yazılarım, Makale Çevirilerim
Herhangi Bir Dilde Düşünmüyorum. Görüntülerle Düşünüyorum

What language do you think in?
 
I don't think in any language. I think in images. I  don't believe  that  people think in languages. They don't move their lips when they think. It is only a certain type  of illiterate person who moves his lips as he reads or ruminates. No, I think in  images,  and  now  and  then a Russian phrase or an English phrase will form with the foam of  the  brainwave,  but  that's about all.
 
* * *
 
Hangi dilde düşünüyorsunuz?
 
Herhangi bir dilde üşünmüyorum. Görüntülerle düşünüyorum. İnsanların dillerle düşündüklerine inanmıyorum. Düşünürken dudaklarını oynatmazlar. Sadece belli tipte ümmiler, okurken ya da kafalarında düşünceleri evirip çevirirken dudaklarını oynatır. Hayır, ben görüntülerle düşünüyorum; ara sıra, aniden geliveren bir düşüncenin köpüğüyle Rusça ya da İngilizce bir söyleyiş biçimleniyor, fakat hepsi o kadar.
 
Vladimir Nabokov, 1962 tarihli BBC Mülakatından